Stroje rozbarskie (bytomskie)

Noszą one nazwę od wsi Rozbark, będącej dzielnicą Bytomia.

Na Śląsku noszeniem miejscowego stroju manifestowano przynależność do narodowości polskiej. Ubieranie się „po chłopsku” znaczyło tu tyle, co „po polsku”, „po śląsku” i było przeciwwagą silnych procesów germanizacyjnych.

Stroje rozbarskie

Strój rozbarski należy do grupy strojów górnośląskich, a szerzej do strojów śląskich, które w ogólnym podziale strojów regionalnych w Polsce należą do zespołu strojów zachodnich i północnych. Według Dobrowolskich w latach międzywojennych występował on na terenach od Mysłowic i Mikołowa na południu po Piekary Śląskie i Tarnowskie Góry na północy, a nawet dalej jeszcze na zachód sięgając już po zachodnie granice ówczesnego województwa śląskiego i Polski.

Muzeum jest członkiem:

Szukaj nas na:

Nasi partnerzy