O zbiorach

Nasze zbiory muzealne

gromadziliśmy przez około 10 lat przed otwarciem obiektu i ciągle poszerzamy o następne eksponaty. Są to między innymi tematyczne pocztówki, maszyny i urządzenia, narzędzia, wyposażenie wnętrz, dokumenty z okresu XIX i XX wieku oraz archiwalne dokumenty z XVI i XVII wieku.

Założeniem twórcy Muzeum było udostępnianie  piekarzom i cukiernikom miejsca na gromadzenie starych, zabytkowych narzędzi pracy. Stało się jednak inaczej. Muzeum Chleba gromadzące coraz większe kolekcjonerskie zbiory Piotra Mankiewicza, stało się placówką oświatową ogólnie dostępną dla wszystkich, głównie dla dzieci i młodzieży. Tu można zapoznać się z historią chleba, z szacunkiem dla niego, jak i z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do jego produkcji. Zbiory obejmują kilkanaście tysięcy eksponatów w postaci maszyn i urządzeń, przedmiotów codziennego użytku, pocztówek, zdjęć, obrazów, grafik, publikacji czy książek. Nie wszystkie eksponaty mogą być powszechnie udostępniane zwiedzającym ze względu na swe małe wymiary, czy też narażenie na działanie światła. Są to przede wszystkim stare ryciny, pocztówki, fotografie, wycinki z gazet, czasopism czy książek. Jednak ich fotografie i przedruki można znaleźć w naszych wydawnictwach. Eksponatów jest tak wiele, że szczególnie bardzo drobne przyrządy, narzędzia i urządzenia zgromadzone w gablotach mogą ujść uwadze zwiedzających, co sprawia, że nawet kilkukrotna wizyta w Muzeum dostarcza zwiedzającym nowych wrażeń.

Muzeum jest członkiem:

Szukaj nas na:

Nasi partnerzy