Misja

Naszą misją jest...

...kultywowanie i uczenie szacunku do chleba oraz związanych z nim polskich tradycji.

Muzeum powstało z szacunku dla historii i z potrzeby serca. Zgromadzone zostały w nim eksponaty zbierane przez wiele lat, wszystko co służyło wytwarzaniu chleba i wszystko co o szacunku do chleba zaświadcza. Założenie Muzeum Chleba miało być ukoronowaniem ciężkiej pracy piekarza, od zarania dziejów decydującej o sytości lub głodzie całych narodów. To ta grupa rzemieślnicza była pierwotnie adresatem muzeum.
Gośćmi szczególnie ważnymi w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek są i będą dzieci. Bo od szacunku dla kromki naszej strawy powszedniej już tylko krok od szacunku dla najbliższych, do kraju rodzinnego, do otaczającego nas świata.

Intencją naszą jest również uświadomienie wszystkim, że spośród najprzedniejszych wypieków nasz polski, tradycyjny chleb nie ma sobie równego.

Muzeum jest członkiem:

Szukaj nas na:

Nasi partnerzy