Nagrody

Zawsze miło być nagradzanym za swoją pracę...

Każda z otrzymanych nagród,
to dla nas nie tylko uwieńczenie naszych wysiłków,
ale ogromna motywacja do dalszego rozwoju

Cała działalność muzealna Piotra Mankiewicza została zauważona i doceniona. Do tej pory spośród wielu wyróżnień i gratulacji może pochwalić się następującymi nagrodami:

2001 Nagroda im. Wojciecha Korfantego za niekonwencjonalny program popularyzujący tradycję „Kultury Chleba”.

2001 Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków w uznaniu zasług w dziedzinie krzewienia kultury

2004 Nagroda Honorowa- PIT KOMPAS za rok 2004

2004 VII Edycja – Ogólnopolska Nagroda imienia Aleksandra Patkowskiego przyznana za osiągnięcia w dziedzinie regionalizmu Sandomierz

2005 Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2005 roku w kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych”

2008 Nagroda „Orła i Róży” dla Zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego w uznaniu zasług na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Tarnogórskiego

2009 Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenia Muzealne 2008 roku w kategorii dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego”

2009 XXIX konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2008 Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Działanie na rzecz edukacji szkolnej”

2010 Certyfikat „Mistrz Turystyki, Gastronomii i Rozrywki „Nagroda sezonu 2010 w kategorii Szkoły Językowe i Warsztaty Edukacyjne

2010 Certyfikat „Perła w koronie województwa śląskiego”

2010 Statuetka „Hanys 2009” za kultywowanie szacunku do chleba

2010 Nagroda „Wawrzyn Polskiej Turystyki” za działalność innowacyjną

2013 Tytuł i statuetka „Bytomianin Roku 2013”

2014 Srebrna Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego

2016 Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego

2016 Medal Miasta Bytomia za szczególne zasługi dla miasta w dziedzinie społecznej

2017 Nagroda i Tytuł „Seniora roku 2016” nadany przez Bytomską Radę Seniorów

2018 Certyfikat członka Śląskiej Izby Turystyki na rok 2018

2018 Brązowy Krzyż Zasługi

2019 Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

2020 Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2020.

2021  Medal im. Tadeusza Dobrowolskiego dla Piotra Mankiewicza za wyjątkowe dokonania w dziedzinie muzealnictwa województwa śląskiego przyznany przez Oddział Śląski Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Muzeum jest członkiem:

Szukaj nas na:

Nasi partnerzy